به منظور ثبت آفلاین تراز کل، فایل مربوطه را دانلود کرده و  با توجه به قسمت help فایل، تنضمیات ماکرو را انجام دهید. سپس اطلاعات تراز را وارد کرده  و پس از اتمام، وارد منوی اصلی شده و فایل csv را ایجاد کنید.

دریافت فایل هزینه ای

دریافت فایل تملک

نوشته شده توسط حسابرس در 92/06/20 ساعت 7:51 | لينک ثابت |
توافق نامه نحوه ارتباطات الكترونيكي ( پروتكل ) صورتهاي مالي ماهانه اعتبارات هزينه و اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي

توافق نامه نحوه ارتباطات الكترونيكي ( پروتكل ) صورتهاي مالي نهايي اعتبارات هزينه و اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي

نوشته شده توسط حسابرس در 91/11/26 ساعت 9:0 | لينک ثابت |

فرمهای عملکرد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ( اکسل 2003 )

فرمهای عملکرد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ( اکسل 2007 )

با تشکر از زحمات آقای ابراهیمی زواره - http://r_ebrahimi.tebyan.net/ 

نوشته شده توسط حسابرس در 91/05/26 ساعت 9:58 | لينک ثابت |

فرمهای عملکرد اعتبارات هزینه ای ( اکسل 2003 )

فرمهای عملکرد اعتبارات هزینه ای ( اکسل 2007 )

با تشکر از زحمات آقای ابراهیمی زواره - http://r_ebrahimi.tebyan.net/ 

نوشته شده توسط حسابرس در 91/02/28 ساعت 9:59 | لينک ثابت |
بخشنامه فهرست مدارك و نمونه فرم‌هاي جديد موردنياز در تهيه صورت‌هاي مالي ماهانه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي (قابل استفاده براي صورت‌هاي مالي عملكرد سال 1390)

بخشنامه فهرست مدارك و نمونه فرم‌هاي جديد موردنياز در تهيه صورت‌هاي مالي نهايي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي (قابل استفاده براي صورت‌هاي مالي عملكرد سال 1390)

نوشته شده توسط حسابرس در 90/07/25 ساعت 9:18 | لينک ثابت |
بخشنامه فهرست مدارك موردنياز در تهيه صورت‌هاي مالي ماهانه اعتبارات هزينه دستگاه‌هاي اجرايي (قابل استفاده براي صورت‌هاي مالي عملكرد سال 1390)

بخشنامه فهرست مدارك و نمونه فرم‌هاي جديد موردنياز در تهيه صورت‌هاي مالي نهايي اعتبارات هزينه دستگاه‌هاي اجرايي (قابل استفاده براي صورت‌هاي مالي عملكرد سال 1390)

نوشته شده توسط حسابرس در 90/05/18 ساعت 10:0 | لينک ثابت |
فرمهای عملکرد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای در قالب pdf در سایت تمرکز و تلفیق وزارت دارایی

فرمهای عملکرد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای در قالب اکسل 2007 در وبلاگ آقای ابراهیمی

ضمناً مهلت ارسال صورتحساب نهائی اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۳۸۹ حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۰ می باشد .

نوشته شده توسط حسابرس در 90/05/15 ساعت 10:21 | لينک ثابت |
بخشنامه به كليه ذيحسابان دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (3)، تبصره جزء (ج) ماده ( 4) و ماده (7) آيين‌نامه اجرايي پيش‌پرداخت و علي‌الحساب، موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومي كشور
دریافت فرم مربوط

نوشته شده توسط حسابرس در 90/03/08 ساعت 13:36 | لينک ثابت |

نوشته شده توسط حسابرس در 90/02/03 ساعت 13:45 | لينک ثابت |
بسم الله الرحمن الرحيم

به پيوست فايلهاي اكسل فرمهاي عملكرد اعتبارات هزينه و تملك دارائيهاي سرمايه اي كه در تهيه صورتحساب عملكرد سال ۱۳۸۸ توسط چهار استان یزد . كرمان . خراسان شمالي و خراسان رضوي مورد استفاده قرار گرفته  و بارها ويرايش شده جهت دريافت نظرات مسئولين محترم تنظيم حسابهاي دستگاههاي اجرايي در دسترس قرار ميگيرد تا با ارائه نظرات اصلاحي نسبت به بهبود اين دو فايل اقدام  و براي استفاده در كل كشور به اداره كل تمركز و تلفيق حسابها پيشنهاد گردد

اسامي افرادي كه در ايجاد و بهبود اين فايلها فعاليت مستقيم داشته اند بدين شرح مي باشند :

جناب آقاي سرداري  ---------------------- تهيه فرمهاي عملكرد و صورتنبندي فايل اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي --- حسابرس محترم اداره تمركز استان يزد

جناب آقاي محمد عدلي  ----------------- صورتبندي فرمهاي عملكرد اعتبارات هزينه و ويرايش صورتبندي اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي -- همكار گروه حسابرسي پنجم حسابرسي (اداره كل تمركزو تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري )

جناب آقاي روح اله ابراهيمي زواره ------- ويرايش فرمولهاي كنترلي فايلها و بهبود آن ( سرپرست گروه پنجم حسابرسي اداره كل تمركز و تلفيق حسابها)

 فرمهای عملکرد اعتبارات هزینه ای ( اکسل 2003 )

 فرمهای عملکرد اعتبارات هزینه ای ( اکسل 2007 )

 فرمهای عملکرد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ( اکسل 2003 )

 فرمهای عملکرد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ( اکسل 2007 )


نوشته شده توسط حسابرس در 89/08/30 ساعت 10:10 | لينک ثابت |
نوشته شده توسط حسابرس در 89/05/17 ساعت 11:36 | لينک ثابت |
فرمهای عملکرد اعتبارات هزینه ای - جدید (در قالب pdf)
نوشته شده توسط حسابرس در 89/03/12 ساعت 12:56 | لينک ثابت |
یادداشتهای همراه صورتهای مالی در قالب اکسل
نوشته شده توسط حسابرس در 88/06/30 ساعت 10:58 | لينک ثابت |
فرم نماينده عملكرد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب اعتبار مصوب و ابلاغي در قالب word و pdf

فرم نماینده(word)

فرم نماینده(pdf)

نوشته شده توسط حسابرس در 88/06/04 ساعت 11:26 | لينک ثابت |

شماره 31689/8276/54

تاريخ          30/8/1379

 

ذيحسابي و اداره کل امور مالي

ذيحسابي

 در اجراي ماده 128 قانون محاسبات عمومي کشور سر فصل حساب ها و ثبت عمليات حسابداري درآمدهاي قانوني در دفاتر ، صورت حساب دريافت و پرداخت ماهانه و نهائي و فرمهاي عملکرد که طي نامه شماره 487/400/2 مورخ 25/8/79 به تائيد ديوان محاسبات کشور رسيده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي گردد .

1.     معادل اقلام برآورد درآمد عمومي در قسمت سوم قانون بودجه يا پيوست شماره (2) قانون بودجه و موافقتنامه مبادله

حساب درآمد واحدهاي دستگاه ( بدهکار)         ***

حساب درآمد پيش بيني شده ( بستانکار )         ***

2.     معادل اقلام درآمد تحقق يافته براي وصول

حساب درآمد پيش بيني شده ( بدهکار )         ***

حساب درآمد تحقق يافته ( بستانکار )         ***

3.     بهنگام وصول درآمدهاي تحقق يافته به صورت نقد

بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار)         ***

درآمد عمومي وصولي ( بستانکار )         ***

4.     انتقال اقلام درآمد عمومي به حساب خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي دستگاه اجرائي

خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار)         ***

بانک وجوه تمرکز درآمد عمومي ( بستانکار )         ***

5.  انتقال وجوه مذکور به حساب درآمد عمومي کشور و اخذ تائيديه از خزانه بر اساس برگه بستانکاري حساب 8001 حاوي مشخصات درآمد عمومي مربوط

درآمد عمومي ارسالي ( بدهکار)         ***

خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بستانکار )         ***

6.     معادل مطالبات قابل وصول بر اساس صورتحسابها و ساير مدارک همزمان با ثبت آرتيکل بند (2)

حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بدهکار)         ***

حساب کنترل درامد ( بستانکار )         ***

7.  ثبت سفته ها و ساير وثيقه ها بابت اقساط مطالبات قابل وصول در صورتيکه دستگاه اجرائي مربوط طبق قانون و مقررات وصول درامد مورد نظر اجازه وصول آن ، به صورت تقسيط را داشته باشد .

حساب اسناد دريافتني ( بدهکار)         ***

حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بستانکار )         ***

8.     به هنگام ارسال اسناد دريافتني به بانک براي وصول

حساب اسناد در جريان وصول ( بدهکار)         ***

حساب اسناد دريافتني ( بستانکار )         ***

9.     بهنگام عدم وصول ( نکول شده ) اقساط درامد در موعد تعيين شده

حساب اسناد نکول شده ( بدهکار)         ***

حساب اسناد در جريان وصول ( بستانکار )         ***

10.            بهنگام ارسال اسناد و مدارک نکول شده به اجراء و واحد حقوقي جهت عمليات اجرائي وصول

حساب اجراء و دعاوي حقوقي ( بدهکار)         ***

حساب اسناد نکول شده ( بستانکار )         ***

11.     به هنگام واريز وجه به حساب درامد دستگاه در هر يک از مراحل بندهاي 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 فوق الاشاره حسب مورد بطور همزمان ثبتهاي زير در دفاتر انجام ميپذيرد .

حساب بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار)         ***

درآمد عمومي وصولي ( بستانکار )         ***

حساب کنترل درامد ( بدهکار)         ***

حساب بدهکاران / اسناد دريافتني / حساب اسناد در جريان وصول / حساب اسناد نکول شده / حساب اجراء و دعاوي حقوقي ( بستانکار )         ***

12.     در صورتيکه تعداد اقلام درآمد قابل وصول و سفته هاي دريافتي دستگاه اجرائي معدود باشد ذيحسابي ميتواند به جاي استفاده از سر فصل حسابهاي " حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران " و " حساب اسناد دريافتني " از سر فصل " حساب اسناد دريافتني " استفاده نمايد.

13.     ثبت وصول و ايصال درآمد عمومي توسط دستگاههاي اجرائي استاني و يا ساير دستگاهها بابت درآمد پيش بيني شده مندرج در قسمت سوم قانون سالانه بودجه کل کشور دستگاه اجرائي مربوط

الف – ثبت در دفاتر دستگاه اجرائي استان و ساير دستگاههاي وصول کننده

1- بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار )         ***

درآمد عمومي انتقالي ( بستانکار)         ***

- بهنگام انتقال وجوه مزبور به حساب خزانه تمرکز وجوه دستگاه اجرائي مربوط        

2- حساب درآمد عمومي انتقالي ( بدهکار)         ***

بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بستانکار)         ***

ب – ثبت درآمدهاي مذکور در دستگاه اجرائي مربوط

1- بهنگام دريافت فهرست وجوه واريزي از واحد استاني و ساير دستگاهها

وصولي استان يا ساير دستگاهها (بدهکار)         ***

درآمد عمومي وصولي ( بستانکار)         ***

2- بهنگام دريافت اعلاميه بانکي مبني بر واريز وجوه به حساب تمرکز وجوه درآمد عمومي

خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي (بدهکار)         ***

وصولي استان با ساير دستگاهها (بستانکار)         ***

14.            ثبت درآمدهاي وصولي توسط واحد تابعه در ذيحسابي مرکز استان

الف – بهنگام دريافت فهرست وجوه واريزي

وصولي واحد تابعه در استان (بدهکار)         ***

درآمد عمومي وصولي (بستانکار)         ***

ب – بهنگام دريافت اعلاميه بانکي مبني بر واريز وجوه به حساب تمرکز وجوه درآمد عمومي ذيحسابي

خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي (بدهکار)         ***

وصولي واحد تابعه در استان (بستانکار)         ***

15.     ثبت آن قسمت از درآمد عمومي وصولي که به موجب قوانين مربوط درآمد اختصاصي تلقي ميشود با انتقال وجوه آن به حساب خزانه تمرکز وجوه اختصاصي به حساب درآمد اختصاصي وصولي منظور ميشود

       الف – حساب درآمد عمومي وصولي (بدهکار)         ***

حساب درآمد اختصاصي وصولي (بستانکار)         ***

       ب – خزانه تمرکز وجوه اختصاصي (بدهکار)         ***

خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي (بستانکار)         ***

16.     ثبت آن قسمت از درآمد اختصاصي و يا مازاد پيش بيني آن که به موجب قوانين مربوط به حساب درآمد عمومي واريز ميشود بر اساس تائيديه اخذ شده از خزانه

الف – در آ مد اختصاصي وصولي ( بدهکار )         ***

درآمد عمومي وصولي (بستانکار)         ***

ب - خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي (بدهکار)         ***

خزانه تمرکز وجوه اختصاصي (بستانکار)         ***

17.               ثبت پيش دريافت درآمد در مواقعيکه دستگاه اجرائي مربوط طبق مقررات قبل از تعيين مبلغ مطالبات وصول مينمايد .

بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار )         ***

پيش دريافت درآمد / عوارض ( بستانکار )         ***

18.                                     ثبت احتساب درآمد عمومي پس از تعيين مطالبات قطعي

پيش دريافت درآمد / عوارض ( بدهکار)         ***

حساب درآمد عمومي وصولي (بستانکار)         ***

بديهي است در صورتي که پيش دريافت درآمد از مبلغ مورد مطالبه کمتر باشد مابه التفاوت آن وصول و به حساب درآمد عمومي منظور مي شود در صورتيکه مبلغ پيش دريافت بيشتر باشد معادل آن به حساب درآمد عمومي منظور و مابه التفاوت آن از محل تنخواه گردان رد وجوه اضافه دريافتي به ذينفع پرداخت و اعمال حساب مي شود .

19.               وجوهي که طبق قوانين و مقررات مربوط بنام شهرداريها وصول و به حسابهاي خزانه داريکل واريز مي شود طي سرفصل حسابهاي درآمدهاي خصوصي وصولي و درآمدهاي خصوصي ارسالي در دفاتر و صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه و نهائي ثبت شود .

در ضمن بايستي براي هر يک از حسابهاي کل مورد اشاره در بندهاي فوق حسب مورد حساب معين با مشخصات کامل نگهداري شود .

بستن حسابها در پايان سال

1.  قبل از بستن حسابها ابتدا مانده " حساب بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي " وصولي به " حساب خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي " دستگاه اجرائي مربوط وبا انتقال وجوه " حساب درآمد خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي " به حساب درآمد عمومي کشور (8001) از خزانه گواهي واريز وجوه به حساب درآمد عمومي طبق مشخصات درآمد مزبور اخذ و همچنين مانده " حساب درآمد عمومي انتقالي " وصولي استان و يا ساير دستگاهها و " حساب وصولي واحدهاي تابعه در استان " نيز در پايان سال بايستي صفر شود .

2.     حسابهاي درآمد عمومي پيش بيني شده و تحقق يافته اعم از وصولي و مطالبات باقيمانده به شرح زير بسته ميشود .

حساب درآمد پيش بيني شده ( بدهکار )         ***

حساب درآمد تحقق يافته ( بدهکار )         ***

حساب درآمد واحدهاي دستگاه ( بستانکار)         ***

3.     ثبت بستن حسابهاي کنترل درآمد و بدهکاران ( مانده مطالبات ) و ....

حساب کنترل درامد ( بدهکار)         ***

حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بستانکار )         ***

حساب اسناد دريافتني ( بستانکار )         ***

حساب اسناد در جريان وصول ( بستانکار )         ***

حساب اسناد نکول شده ( بستانکار )         ***

حساب اجراء و دعاوي حقوقي ( بستانکار )         ***

4.     ثبت بستن " حساب درآمد عمومي وصولي " و " حساب درآمد عمومي ارسالي " با توجه به توازن اقلام آن

حساب درآمد عمومي وصولي (بدهکار)         ***

حساب درآمد عمومي ارسالي ( بستانکار )         ***

-        افتتاح حسابها در سال بعد

حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بدهکار)         ***

حساب اسناد دريافتني ( بدهکار)         ***

حساب اسناد در جريان وصول ( بدهکار)         ***

حساب اسناد نکول شده ( بدهکار)         ***

حساب اجراء و دعاوي حقوقي ( بدهکار)         ***

حساب کنترل درامد ( بستانکار )         ***


ضمناً در پايان سال ذيحسابي دستگاه اجرائي مرکزي بر اساس شماره طبقه بندي به عنوان درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم قانون سالانه بودجه کل کشور و ذيحسابي دستگاه اجرائي استان بر اساس شماره طبقه بندي و عنوان درآمد عمومي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (2) قانون سالانه بودجه کل کشور و موافقتنامه متبادله ، بايد فرم شماره (9) خلاصه عملکرد درآمد عمومي دولت را تکميل و همراه صورتحساب نهائي ارائه نمايند .

                                                                                        ابوالفضل فاطمی زاده

                                                                             معاون هزینه و خزانه دار کل کشور

رونوشت :

-    معاونت محترم فني و امور حسابرسي وزارتخانه ها و موسسات – ديوان محاسبات کشور بازگشت بنامه فوق الاشاره جهت استحضار و ابلاغ به ادارات کل ديوان محاسبات استانها – حسابراسان کل و ساير واحدهاي تابعه

-    اداره کل امور اقتصادي و دارائي استان                   جهت اطلاع و ابلاغ به ذيحسابان ادارات کل و ساير موسسات مستقر در استان

-        اداره کل خزانه

-        اداره کل نظارت بر اجراي بودجه

-        اداره کل امور ذيحسابيها و نظارت مالي

-        اداره کل تمرکز و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري به همراه سابقه

بخشنامه درآمد

نوشته شده توسط حسابرس در 88/04/01 ساعت 12:24 | لينک ثابت |
فرمهاي عملكرد اعتبارات هزينه اي

روكش تراز هزينه اي

ضمناً فرمهاي عملكرد و روكش تراز اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي در پرتال وزارت امور اقتصادي و دارائي به نشاني زير قرار داده شده است .

 

http://cost.mefa.ir/accounting-forms-fa.html

 

نوشته شده توسط حسابرس در 87/02/15 ساعت 13:55 | لينک ثابت |
فرمهاي عملكرد تملك دارائيهاي سرمايه اي

روكش تراز تملك دارائيهاي سرمايه اي

ضمناً فرمهاي عملكرد و روكش تراز اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي در پرتال وزارت امور اقتصادي و دارائي به نشاني زير قرار داده شده است .

 

http://cost.mefa.ir/accounting-forms-fa.html

 

نوشته شده توسط حسابرس در 87/02/15 ساعت 13:47 | لينک ثابت |

                                                                                                   شماره :  31361/6246/54

                                              تاریخ :    22 مهر 1385

                       پیوست :

     بسمه تعالی

 

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

ذیحسابی

       در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور نحوه ثبت عملیات حسابداری گروه حسابهای "وجوه اداره شده " موضوع ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن به شماره 9354/ت26556ه مورخ 22/3/1381 هیات محترم وزیران در دفاتر و صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهائی که به شرح نامه شماره 454/400/2 مورخ 12/7/1385 (تصویر پیوست) دیوان محاسبات کشور به تائید دیوان محاسبات کشور رسیده است به شرح زیربرای اجراء ابلاغ می گردد :

1- با توجه به ماده (7) قانون یاد شده و آئین نامه اجرائی آن ، ذیحسابی دستگاه اجرائی واگذار کننده اعتبارات وجوه اداره شده موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل و یا بانکهای عامل را که طبق مفاد موافقتنامه مبادله شده دستگاه اجرائی مربوط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس قرارداد منعقده با بانکهای عامل ، در اختیار بانک عامل یا بانکهای عامل قرار گرفته به هزینه قطعی منظور و پس از ثبت تامین اعتبار و کنترل قراردادها منعقده بشرح زیر در دفاتر ثبت می شود :

الف- حساب بانک وجوه اداره شده نزد بانکهای عامل (بدهکار) ×××

حساب بانک پرداخت (بستانکار) ×××

ب- حساب هزینه (بدهکار) ×××

حساب وجوه اداره شده (بستانکار)×××

و ذیحسابی بایستی حساب معین بر حسب بانکهای عامل نگاهداری نماید .

2- ذیحسابی دستگاه اجرائی واگذار کننده اعتبار در پایان سال بایستی فرم عملکرد اعتبار فوق را بر اساس مشخصات اعتبار مذکور تکمیل و به همراه حساب نهائی به مراجع ذیربط ارائه نماید و چنانچه اعتبارات "وجوه اداره شده" از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای است مبلغ هزینه را در ستون دارائی در جریان تکمیل یا ایجاد فرمهای مربوط منظور و مبلغ آن قابل انتقال به سال بعد نمیباشد .

3- به موجب ماده (6) آئین نامه اجرائی یاد شده ، بانک عامل و واگذار کننده اعتبار موظف هستند حسابهای مربوط به "وجوه اداره شده" را به صورتی نگهداری کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به به تفکیک اصل و سود تسهیلات اعطاء شده و اقساط معوق و میزان "وجوه اداره شده" مصرف شده قابل تحصیل باشند . با توجه به اینکه وضعیت پرداخت وامها به اشخاص حقیقی و حقوقی در نزد بانکهای عامل موجود است و بانکهای عامل بایستی گزارش وضعیت "وجوه اداره شده" را به شرح یاد شده همراه با فهرست تفصیلی به دستگاههای اجرائی مربوط اعلام نمایند . بدین ترتیب ذیحسابی دستگاه واگذار کننده اعتبار خلاصه وضعیت تسهیلات واگذاری از محل "وجوه اداره شده" را بر اساس اطلاعات واصله از بانکهای عامل به شرح زیر در حسابها و دفاتر خود منعکس می نماید .

1-3- معادل اقلام پرداختی بانکهای عامل بابت وامهای پرداختی و سود متعلقه

حساب اصل وامهای پرداختی (بدهکار) ×××

حساب سود وامهای پرداختی (بدهکار) ×××

حساب بانک وجوه اداره شده نزد بانکهای عامل (بستانکار) ×××

حساب درامد سرمایه گذاری (بستانکار) ×××

    آن ذیحسابی می بایست برای حسابهای مذکورحساب معین و کارت وضعیت وامهای اعطائی به تفکیک بانکهای عامل نگهداری نماید بدیهی است مشخصات تفصیلی وامهای مذکور در حسابهای بانکهای عامل و فهرستهای منضم به خلاصه وضعیت وامها موجود است و نیازی به ثبت مجدد ارقام تفصیلی نمیباشد .

2-3- معادل اقلام بازپرداخت اقساط وامهای پرداختی و سود آن با توجه به اعلام بانکهای عامل به شرح زیر ثبت خواهد شد .

حساب بانکهای بازپرداخت اقساط وام ها (بدهکار) ×××

حساب اصل وامهای پرداختی (بستانکار) ×××

حساب سود وامهای پرداختی (بستانکار) ×××

3-3- معادل اقلام اقساط وامهائی که به موقع واریز نشده است ضمن انجام پیگیری لازم از طریق بانکهای عامل و دستگاههای اجرائی مربوط

حساب اقساط معوق وامهای پرداختی (بدهکار) ×××

حساب سود معوق وامهای پرداختی (بدهکار) ×××

حساب اصل وامهای پرداختی (بستانکار) ×××

حساب سود وامهای پرداختی (بستانکار) ×××

4-3- معادل اقلام پرداخت اقساط و سود معوق یاد شده در صورت وضعیت واصله از بانکهای عامل :

حساب بانکهای بازپرداخت اقساط وامها (بدهکار) ×××

حساب اقساط معوق وامهای پرداختی (بستانکار) ×××

حساب سود معوق وامهای پرداختی (بستانکار) ×××

4- با توجه به اینکه به موجب ماده (4) آئین نامه یاد شده بانکهای عامل موظف هستند سود حاصل از وجوه مذکور و مبالغ دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات موضوع آئین نامه اجرائی را به حساب خاص 23/606 خزانه داریکل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان "منابع برگشتی از محل تسهیلات اعطائی – وجوه اداره شده" به حساب درامد عمومی موضوع ردیف 310602 واگذاری دارائیهای مالی واریز نمایند و ثبت آن با توجه به صورت وضعیت بانکهای عامل و تائیدیه خزانه در این خصوص به شرح زیر است .

حساب وجوه اداره شده (بدهکار) ×××

حساب درامد سرمایه گذاری (بدهکار) ×××

حساب منابع عمومی (منابع برگشتی از محل تسهیلات اعطائی وجوه اداره شده) وصولی (بستانکار) ×××

حساب منابع عمومی (منابع برگشتی از محل تسهیلات اعطائی وجوه اداره شده) ارسالی (بدهکار) ×××

حساب بانکهای بازپرداخت اقساط وامها (بستانکار) ×××

در خصوص وجوه واریزی به حساب خزانه داریکل بایستی فرم عملکرد وجوه یاد شده تکمیل و ارائه گردد و در پایان سال مانده این حسابها با ثبت معکوس بسته و در سال بعد عیناً افتتاح می گردد .

در ضمن دستگاه واگذار کننده اعتبار بمنظور اجرای ماده (4) آئین نامه مذکور عملکرد "وجوه اداره شده" را همراه گواهی خزانه مبنی بر واریز اقساط وامهای پرداختی به حساب منابع عمومی موضوع ردیف بودجه یاد شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایند در ضمن با توجه به مفاد نامه یاد شده دیوان محاسبات کشور بررسی و اقدام لازم معمول گردد .

 

سيد ابوالفضل فاطمي زاده

معاون هزينه و خزانه دار كل كشور

 

رونوشت :

-    جناب آقای مردانی معاونت محترم فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای دیوان محاسبات کشور بازگشت به نامه یاد شده برای استحضار و اقدام لازم .

-    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای استحضار و ابلاغ به بانک های عامل برای ارسال صورت وضعیت تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده برای دستگاههای اجرائی واگذار کننده .

-    معاونت محترم امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی برای استحضار و ابلاغ به بانک های عامل برای ارسال صورت وضعیت تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده برای دستگاههای اجرائی واگذار کننده اعتبار .

-    سازمان امور اقتصادی و دارایی استان                  برای اطلاع و ابلاغ به ذیحسابیهای دستگاههای اجرایی استانی و مستقر در استان .

-         اداره کل نظارت بر اجرای بودجه

-         اداره کل خزانه برای اطلاع و اقدام لازم

-         اداره تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری به همراه سابقه

دريافت دستورالعمل

پيوست (نامه ديوان محاسبات)

نوشته شده توسط حسابرس در 86/05/22 ساعت 12:19 | لينک ثابت |

 

                                      شماره :    46949/8854/54

                                 تاریخ :     24 دی 1385

        پیوست :

 

 

بسمه تعالی

 

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

ذیحسابی

اداره کل امور مالی

 

          در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور ،" دستور العمل حسابداری اموال منقول غیر مصرفی در وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و طرحهای تملک دارائی های  سرمایه ای " شامل سرفصل حسابها ، ثبت عملیات حسابداری اموال منقول و غیر مصرفی در دفاتر و صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه ، نهائی و صورت وضعیت مالی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای که طی نامه شماره 587/400/2 مورخ 22/8/1385 به تائید دیوان محاسبات کشور رسیده است ، برای اجراء ابلاغ میگردد :

درضمن از سرفصل حسابهای "دارائی ثابت" و "اموال جمهوری اسلامی ایران – دستگاه بهره بردار" که قبلاً در اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور ضمن دستورالعمل حسابداری شماره 31436/3901/54 مورخ 17/6/1381 تائید و ابلاغ گردیده است ، برای ثبت اموال غیر منقول استفاده شود و عاملین ذیحساب نیز بایستی حساب اموال منقول غیر مصرفی تحویلی به واحدهای تابعه را بر اساس دستورالعمل فوق در دفاتر و حسابهای واحدهای تابعه را بر اساس دستورالعمل شماره 6053/1034/54 مورخ 31/2/1375 نگهداری و ارائه نمایند .

سید ابوالفضل فاطمی زاده

معاون هزینه و خزانه دار کل کشور 

 

 

رونوشت:

-     جناب آقای مردانی معاون محترم فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و نهادها – دیوان محاسبات کشور بازگشت به نامه شماره 587/400/2 مورخ 22/8/1385 و پیرو هماهنگی های انجام شده همراه دستورالعمل یاد شده برای استحضار و ابلاغ به واحدهای مربوط .

-     سازمان امور اقتصادی و دارائی استان                                 همراه دستورالعمل یادشده برای اطلاع و ابلاغ به ذیحسابیهای دستگاههای اجرائی مستقر در استان و همچنین واحدهای مربوط .

-         اداره کل اموال دولتی همراه دستورالعمل یاد شده برای اطلاع و اقدام لازم .

-         اداره کل نظارت بر اجرای بودجه همراه دستورالعمل یاد شده برای اطلاع .

-         اداره کل خزانه همراه دستورالعمل یاد شده برای اطلاع .

-         اداره کل نظارت مالی و امور ذیحسابیها همراه دستورالعمل یاد شده برای اطلاع .

-         اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری همراه سابقه . 

 

دستور العمل حسابداری اموال منقول غیر مصرفی در وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و طرحهای تملک دارائی های  سرمایه ای

1-    عناوین و سر فصل حسابها :

 

         عناوین حسابهای کل                                                            عناوین حسابهای معین

 


حساب اموال رسیده                                   حساب معین بر حسب نوع تحصیل مال (خریداری،انتقالی،هدایا،سایر)

حساب اموال موجود در انبار                       حساب معین بر حسب نوع مال و بهاء خرید آن

حساب اموال تحویلی به واحدها                    حساب معین بر حسب واحد تحویل گیرنده

حساب اموال امانی                                    حساب معین بر حسب دستگاه اجرائی امانت گیرنده

حساب اموال امانی رسیده                           حساب معین بر حسب دستگاه اجرائی امانت دهنده

طرف حساب اموال امانی رسیده                   طرف حساب اموال امانی رسیده

حساب اموال اسقاط                                   حساب معین بر حسب نوع اموال

حساب اموال حادثه دیده                              حساب معین بر حسب نوع اموال

حساب اموال فرستاده                                 حساب معین برحسب وضعیت مال (انتقالی،فروخته شده،حذفی)

حساب اموال دستگاه اجرائی                        حساب معین دفتری برحسب تسلسل برچسب

2 – ثبت عملیات حسابداری اموال منقول غیر مصرفی

الف) احتساب اموال رسیده به حساب اموال دستگاه اجرائی

حساب اموال رسیده (بدهکار)                               ×××

حساب اموال دستگاه اجرائی(بستانکار)                              ×××

ب) هنگام احتساب اموال خریداری شده به حساب اموال موجود در انبار

حساب اموال موجود در انبار(بدهکار)                    ×××

حساب اموال رسیده(بستانکار)                                        ×××

ج) به هنگام تحویل اموال به واحدها

 

حساب اموال تحویلی به واحدها(بدهکار)                ×××

حساب اموال موجود در انبار(بستانکار)                            ×××

ضمناً در صورت انتقال اموال بین واحدها ، طی سرفصل حسابداری ، حساب معین واحد تحویل گیرنده تغییر می یابد

د) به هنگام اعاده اموال تحویلی واحدها به انبار

حساب اموال موجود در انبار(بدهکار)                  ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بستانکار)                        ×××

ه) به هنگام تحویل اموال دستگاه اجرائی به صورت امانی حسب مورد (موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومی کشور)به سایر دستگاهها

حساب اموال امانی (بدهکار)                            ×××

حساب اموال موجود در انبار(بستانکار)                          ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بستانکار)                       ×××

و) به هنگام اعاده عین اموال امانی از سایر دستگاهها حسب مورد (موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومی کشور)

حساب اموال موجود در انبار(بدهکار)                ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بدهکار)              ×××

حساب اموال امانی (بستانکار)                                     ×××

ز) به هنگام احتساب اموال امانی رسیده از سایر دستگاهها

حساب اموال امانی رسیده(بدهکار)                      ×××

طرف حساب اموال امانی رسیده (بستانکار)                    ×××

ح) به هنگام اعاده اموال امانی رسیده سایر دستگاهها به دستگاههای اجرائی مربوط

طرف حساب اموال امانی رسیده (بدهکار)            ×××

حساب اموال امانی رسیده(بستانکار)                             ×××

ت) به هنگام ثبت اموال اسقاط حسب مورد بر اساس اسناد و مدارک مثبته

حساب اموال اسقاط (بدهکار)                           ×××

حساب اموال موجود در انبار(بستانکار)                        ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بستانکار)                     ×××

ی) به هنگام ثبت اموال حادثه دیده بر اساس اسناد و مدارک مثبته

حساب اموال حادثه دیده (بدهکار)                      ×××

حساب اموال موجود در انبار(بستانکار)                        ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بستانکار)                     ×××

س) به هنگام حذف اموال اسقاط (پس از فروش و واریز وجوه آن به حساب درآمد عمومی کشور با رعایت ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت) و اموال حادثه دیده (پس از طی مراحل قانونی موضوع مواد 38 و 39 آئین نامه اموال دولتی) از حساب اموال دستگاه اجرائی به ترتیب زیر در دفاتر ثبت میشود .

1 – حساب اموال فرستاده (بدهکار)                   ×××

حساب اموال اسقاط (بستانکار)                                   ×××

حساب اموال حادثه دیده (بستانکار)                              ×××

2 - حساب اموال دستگاه اجرائی(بدهکار)            ×××

حساب اموال فرستاده (بستانکار)                                 ×××

بدیهی است وجوه حاصل از فروش اموال یاد شده می بایست طی سرفصل حسابهای دستورالعمل شماره 31689/8276/54 مورخ 30/8/1379 در دفاتر و صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهائی ثبت شود .

3 – بستن حسابها در پایان سال

با توجه به احتساب اموال رسیده و اموال فرستاده به حساب موجودی اموال معادله مانده حساب های اموال در پایان سال عبارت خواهد بود :

الف - حساب اموال موجود در انبار + حساب اموال تحویلی به واحدها + حساب اموال امانی + حساب اموال اسقاط (در صورتی که فروخته نشده باشد) + حساب اموال حادثه دیده (در انتظار مجوز حذف) = حساب اموال دستگاه اجرائی .

ب - حساب اموال امانی رسیده = طرف حساب اموال امانی رسیده

که به شرح زیر بسته می شود :

الف – حساب اموال دستگاه اجرائی(بدهکار)        ×××

حساب اموال موجود در انبار(بستانکار)                       ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بستانکار)                    ×××

حساب اموال امانی(بستانکار)                                   ×××

حساب اموال اسقاط(بستانکار)                                   ×××

حساب اموال حادثه دیده(بستانکار)                             ×××

ب - طرف حساب اموال امانی رسیده(بدهکار)        ×××

حساب اموال امانی رسیده(بستانکار)                          ×××

4 – افتتاح حسابها در ابتدای سال بعد

حساب اموال موجود در انبار(بدهکار)                  ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بدهکار)                ×××

حساب اموال امانی(بدهکار)                               ×××

حساب اموال اسقاط(بدهکار)                               ×××

حساب اموال حادثه دیده(بدهکار)                         ×××

حساب اموال دستگاه اجرائی(بستانکار)                       ×××

ب - ساب اموال امانی رسیده(بدهکار)                ×××

طرف حساب اموال امانی رسیده(بستانکار)                 ×××

در ضمن عاملین ذیحساب بایستی حساب اموال تحویلی به واحدهای مربوط را بر اساس سر فصلهای فوق و ایجاد حسابهای حسابهای معین بر حسب اشخاص تحویل گیرنده در دفاتر و حسابهای عامل ذیحساب موضوع دستورالعمل شماره 6053/1034/54 مورخ 31/2/1375 نگهداری و ارائه نمایند .

 

دريافت دستورالعمل

 

نوشته شده توسط حسابرس در 86/04/19 ساعت 10:3 | لينک ثابت |

                                                                           شماره :    12945/2180/54

                                           تاریخ :     2 تیر 1386

                    پیوست :

     بسمه تعالی

 

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

ذیحسابی

اداره کل امورمالی

      دراجراي ماده (128)قانون محاسبات عمومي كشور و به استناد بند (ي) تبصره (20) قانون بودجه سال 1386 كل كشور نحوه نگهداري حساب وجوه حاصل از اداره مراكز جانبي به طريق خودگردان موضوع ماده (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه طي نامه شماره 511/403/2 مورخ 27/3/1386 به تائيد ديوان محاسبات كشور رسيده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد :

1-با توجه به بند (ي) تبصره (20) قانون بودجه 1386 ، وزارتخانه ها وموسسات دولتي مي بايست نسبت به افتتاح حساب قانوني به عنوان (مراكز خود گردان موضوع ماده (44) قانون الحاق به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) براي دريافت و پرداخت وجوه مذكور از طريق اداره كل خزانه يا خزانه معين استان حسب مورد با امضاءهاي مجاز (ذيحساب ومقامات مجاز دستگاه اجرائي مربوط )اقدام نمايند.

2-ثبت عمليات دريافت وپرداخت وجوه مذكور ميبايست طي سرفصل حسابهاي " حساب مستقل وجوه اداره مراكز خودگردان " نظير حسابهاي ساير منابع . طبق سرفصل حسابهاي زير در دفاتر و صورتحسابهاي دريافت و پرداخت ماهانه ونهائي منعكس شود :

1-2- حساب دريافتي (درآمد) بابت وجوه حاصل از اداره مراكز خودگردان

2-2- حساب بانك دريافت و پرداخت مراكز خود گردان

3-2- حساب تنخواه گردان پرداخت مراكز خودگردان

4-2- حساب پيش پرداخت مراكز خودگردان

5-2- حساب علي الحساب مراكز خود گردان

6-2- حساب هزينه مراكز خود گردان

بديهي است حسابهاي معين مورد لزوم بر حسب مراكز جانبي خودگردان بصورت جداگانه براي تهيه گزارش وضعيت و عملكرد مالي هريك از مراكز خودگردان نگاهداري شود .

سید ابوالفضل فاطمی زاده

معاون هزینه وخزانه دار کل کشور 

 رونوشت :

  • ديوان محاسبات كشور – سرپرست محترم اداره كل رسيدگي به امور حسابرسي وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و نهادها براي استحضار و اقدام لازم
  • سازمان اموراقتصادي و دارايي استان                                    مقتضي است مراتب براي اجراء به كليه دستگاههاي اجرائي استاني و ساير دستگاههاي اجرائي مستقر در استان ابلاغ گردد .
  • اداره كل خزانه براي اطلاع و اقدام لازم
  • اداره كل نظارت بر اجراي بودجه براي اطلاع
  • اداره كل نظارت مالي و امور ذيحسابيها براي اطلاع
  • اداره كل تمركز و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري به همراه سابقه

 

دریافت دستورالعمل

نوشته شده توسط حسابرس در 86/04/13 ساعت 11:29 | لينک ثابت |

                                                       بسمه تعالی

 

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

ذیحسابی

اداره کل امورمالی

باسلام

      دراجرای ماده(128)قانون محاسبات عمومی کشورو به استناد ماده(10)آئین نامه اجرائی جزء(1) بند(و) تبصره(19)قانون بودجه سال 1386 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 8313/ت 37142ه مورخ 25/1/1386هیئت محترم وزیران دستورالعمل حسابداری دریافت وپرداخت وجوه حقوق ومزایای مستمر کارکنان رسمی وپیمانی دستگاه های اجرائی ملی واستانی مشمول جزء(1) بند(و)تبصره یاد شده که طی نامه شماره 142/400/2مورخ27/3/1386 به تائید دیوان محاسبات کشوررسیده است به شرح زیر برای اجراءابلاغ میگردد.

1 - ذیحساب یا مقام مجاز درخواست کننده دستگاههای اجرائی یاد شده بایستی درمرکز واستان مطابق نمونه فرمهای درخواست وجه حسب مورد از اداره کل خزانه یا خزانه معین استان به انضمام لیست ویا لوح فشرده (CD)حقوق وفوق العاده مستمر قانونی مندرج در احکام کارگزینی وحق عائله مندی واولاد ماهیانه کارکنان رسمی وپیمانی از جمله مطالبات پرداخت نشده سال 1386 آنان (تفاوت احکام سال1386)وکسور بازنشستگی وحق بیمه و حق درمان سهم دولت و سایرکسور را با ذکر کد ملی آنان و به تفکیک همراه خلاصه لیست ویا لوح فشرده (CD)و یک نسخه از احکام حقوقی مربوط(برای یکبار)حداکثر تا بیستم هرماه درخواست وجه تهیه وجهت بررسیهای لازم، تطبیق لیستهای ارسالی با احکام کارگزینی، تغییرات ماه ومقررات مربوط درمرکز به اداره کل خزانه ودر استان به خزانه معین استان ارائه نمایند.

2 - برای واریز کسور تکلیفی متعلقه شامل مالیات، بازنشستگی سهم دولت وکارمند، بیمه تامین اجتماعی سهم دولت وکارمند وبیمه خدمات درمانی سهم دولت وکارمند حسابهای جداگانه ای به ترتیب برای سازمان امورمالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشوری وسایر صندوقهای بازنشستگی وحمایتی دستگاههای اجرائی، در مرکز نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دراستانها نزد بانک ملی ایران افتتاح گردیده است.

3 - باتوجه به اینکه طبق ماده (1) آئین نامه اجرائی یادشده اعتبارات مربوط به حقوق ومزایای مستمر قانونی مندرج دراحکام کارگزینی کارکنان رسمی وپیمانی اعم از حقوق ، انواع فوق العاده های مستمر، حق عائله مندی و اولاد و پاداش پایان سال (عیدی) شاغلین وکسور بازنشستگی وحق بیمه و حق درمان سهم دولت (کارفرما)کارکنان یاد شده از سقف اعتبارات هزینه ای اعم از برنامه ای ویا ردیف متفرقه دستگاه اجرائی مربوط برای اضافه کردن به سقف ردیف 503933 کسر و مراتب به آن دستگاه ابلاغ می شود با توجه به ثبت قبلی اعتبارات مصوب دردفاتر ثبت زیر انجام شود.

معادل مبلغ اعتبارات کسر شده بابت حقوق ومزایای مستمر قانونی مندرج در احکام کارگزینی وحق بازنشستگی وبیمه های سهم دولت و پاداش پایان سال (عیدی)کارکنان رسمی وپیمانی

حساب دستگاه اجرائی (بدهکار)×××

حساب اعتبارات مصوب (بستانکار)×××

4 –  درخواست وجه معادل مبلغ حقوق و مزایای مستمر ماهیانه کارکنان یاد شده و کسور سهم دولت مطابق درخواست وجه ارسالی به اداره کل خزانه یا خزانه معین استان حسب مورد

 درخواست وجه حقوق و مزایای مستمر ماهیانه (بدهکار)×××

حساب کنترل تخصیص (بستانکار)×××

5 – پس از ارسال چک مبلغ خالص حقوق و مزایای مستمر کارکنان در وجه بانک پرداخت کننده حقوق و مزایا برای واریز مبلغ خالص قابل پرداخت به حساب بانکی کارکنان توسط اداره کل خزانه یا خزانه معین استان حسب مورد و اخذ تائیدیه و واریز کسور متعلقه به حسابهای مذبور و واریز سایر کسور به حساب بانک پرداخت دستگاههای اجرائی مربوط بر اساس لیست یا لوح فشرده (CD) حقوق و مزایای مستمر ماهیانه کارکنان مطابق درخواست وجه و سایر مدارک واصله

حساب موقت بانکی (بدهکار)×××

مالیات ارسالی (بدهکار)×××

حق بازنشستگی ارسالی سهم کارمند و سهم دولت (بدهکار)×××

بیمه تامین اجتماعی ارسالی سهم کارمند و سهم دولت (بدهکار)×××

بیمه خدمات درمانی ارسالی سهم کارمند و سهم دولت (بدهکار)×××

بانک پرداخت اعتبارات هزینه دستگاه اجرائی مربوط بابت سایر کسور کارکنان (بدهکار)×××

درخواست وجه حقوق و مزایای مستمر ماهیانه (بستانکار)×××

6 – پس از دریافت تائیدیه از بانک یا بانک های پرداخت کننده حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه اجرائی مربوط مبنی بر واریز خالص قابل پرداخت به حساب کارکنان و با توجه به تائیدیه واریز کسور متعلقه به حسابهای مربوط

هزینه حقوق و مزایای مستمر کارکنان (فصل اول برنامه مربوط)(بدهکار)×××

هزینه بازنشستگی ، بیمه تامین اجتماعی ، بیمه خدمات درمانی سهم دولت (فصل ششم برنامه مربوط)(بدهکار)×××

حساب موقت بانکی (بستانکار)×××

مالیات وصولی (بستانکار)×××

حق بازنشستگی وصولی سهم کارمند و سهم دولت (بستانکار)×××

بیمه تامین اجتماعی وصولی سهم کارمند و سهم دولت (بستانکار)×××

بیمه خدمات درمانی وصولی سهم کارمند و سهم دولت (بستانکار)×××

سایر کسور وصولی کارکنان (بستانکار)×××

7 – ثبت واریز کسور متعلق به کارکنان به حسابهای مربوط توسط ذیحسابی دستگاه اجرائی مربوط

سایر کسور ارسالی کارکنان (بدهکار)×××

بانک پرداخت اعتبارات هزینه (بستانکار)×××

8 – احتساب اعتبارات پرداخت حقوق ، فوق العاده های مستمر ، بازنشستگی ، بیمه تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی سهم دولت (کارفرما) به سقف اعتبارات مربوط موضوع ماده (7) آئین نامه اجرائی یاد شده معادل ارقام هزینه بند (6) فوق بر حسب برنامه و فصول هزینه

الف – اعتبارات مصوب (بدهکار)×××

دستگاه اجرائی (بستانکار)×××

ب – تخصیص اعتبار (بدهکار)×××

اعتبارات مصوب (بستانکار)×××

            بدیهی است در پایان سال ضمن تکمیل و ارائه فرم صورت خلاصه اعتبارات هزینه بر حسب فصول هزینه (خلاصه افزایش و کاهش فرم 12)که در آن ارقام وجوه دریافتی از محل ردیف 503933 از اداره کل خزانه و یا خزانه معین استان حسب مورد را نشان میدهد همراه عملکرد هر یک از برنامه ها بر حسب فصول هزینه با احتساب افزایش اعتبارات موضوع بند (8) به شرح فرم (12) مذکور تکمیل و به انضمام حساب نهائی در موعد مقرر برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور در مرکز به اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری و در استان به سازمان امور اقتصاد و دارائی استان و همچنین برای درج در گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات کشور ارائه گردد .

 

دریافت دستورالعمل

 

نوشته شده توسط حسابرس در 86/04/12 ساعت 9:12 | لينک ثابت |
درخواست وجه حقوق
نوشته شده توسط حسابرس در 86/03/30 ساعت 9:50 | لينک ثابت |
تائیدیه دریافتی اعتبارات هزینه ای
نوشته شده توسط حسابرس در 86/03/27 ساعت 13:55 | لينک ثابت |
فرم شماره 4 اعتبارات هزینه ای

فرم شماره 12 اعتبارات هزینه ای

فرم درامد هزینه ای

فرم اختصاصی اعتبارات هزینه ای

خارج از شمول اعتبارات هزینه ای (برحسب فصل)

فرم خارج از شمول هزینه ای (برحسب برنامه)

فرم ردیف های متفرقه اعتبارات هزینه ای 

فرم اعتبارات سنواتی هزینه ای

فرم تملک دارائیهای مالی در اعتبارات هزینه ای 

نوشته شده توسط حسابرس در 86/03/27 ساعت 13:27 | لينک ثابت |
تائيديه دريافتي تملك دارائيهاي سرمايه اي
نوشته شده توسط حسابرس در 86/03/20 ساعت 12:48 | لينک ثابت |
روکش تراز تملک دارائیهای سرمایه ای

روکش تراز تملک دارائیهای سرمایه ای (به صورت فشرده )

نوشته شده توسط حسابرس در 86/03/10 ساعت 13:33 | لينک ثابت |
فرم عملکرد شماره 4 تملک دارائیهای سرمایه ای

فرم عملکرد شماره 12 تملک دارائیهای سرمایه ای

فرم عملكرد شماره 9 تملك دارائيهاي سرمايه اي

فرم عملکرد شماره 8 تملک دارائیهای سرمایه ای

فرم عملکرد شماره 5 تملک دارائیهای سرمایه ای

نوشته شده توسط حسابرس در 86/03/10 ساعت 13:31 | لينک ثابت |
 
business article